گریز از خرس

گریز از خرس

روش گریز از خرسارسال شده توسط pouya 590تاریخ: مهر ۰۶, ۱۳۹۵در: آموزش, بقا در طبیعتنظر بدهید۸۵ مشاهدهویرایش توسط: دتمن۷۶، امپراتریکس، اندرو تی، کیت تیلور و ۱۰۰ نفر دیگر ترجمه: سلمان محمدیخرسها در میان مخلوقات طبیعت باشکوهترین موجودات هستند و مشاهده آنها در حیات  وحش تجربه ایی فراموش ناشدنی است. اما نزدیکی زیادی و روبرو شدن […]

روش گریز از خرس

ارسال شده توسط pouya 590

تاریخ: مهر ۰۶, ۱۳۹۵

در: آموزش, بقا در طبیعت

نظر بدهید

۸۵ مشاهده

ویرایش توسط: دتمن۷۶، امپراتریکس، اندرو تی، کیت تیلور و ۱۰۰ نفر دیگر
ترجمه: سلمان محمدی

خرسها در میان مخلوقات طبیعت باشکوهترین موجودات هستند و مشاهده آنها در حیات  وحش تجربه ایی فراموش ناشدنی است. اما نزدیکی زیادی و روبرو شدن با یک خرس میتواند ترسناک و وحشتناکتر باشد.  خوشبختانه علیرغم دست اندازی مداوم انسان به “سرزمین خرسها” حمله خرس به انسان امری نادر و تلفات آن نیز نادرتر است. با این حال خرسها حیواناتی بزرگ و قدرتمند هستند و هر گونه دیدار بین انسانها و خرسها میتواند بالقوه مرگبار باشد. آیا میدانید در صورت روبرو شدن با یک خرس چکار کنید؟ مطالعه این مطلب را ادامه دهید تا کوهپیمایی امنی داشته باشید.

گامهای گریز از خرس
از مواجهه با خرس خودداری کنید. اگر بتوانید از مواجهه با یک خرس جلوگیری کنید کل گامهای بعدی غیر ضروری است. خرسها موجوداتی انزوا طلب هستند و عموماً ترجیح میدهند از انسان دوری کنند. میتوانید در این کار به آنها کمک کنید و حضور خود در محیط زندگی خرس را به او اعلام کنید: با صدای بلند صحبت کنید، آواز بخوانید، یا “زنگوله خرس” با خود داشته باشید تا خرسها فرصت گریز از شما را داشته باشند. در مورد رفتار خرسها مطالعه کنید تا متد های “سر و صدا” را که تولید آن برای شما راحت تر است یاد بگیرید چون افراد حرفه ایی دیدگاههای مختلفی در مورد اثربخشی تولید سر و صدا در این مورد دارند. در کمپینگ حتماً از مشاورین محلی در زمینه خرسها اطلاع بگیرید و از توصیه های آنها پیروی کنید و روشهای صحیح ذخیره غذا را رعایت کنید. سعی کنید از نقاطی راه بروید که خرسها از دور دست بتوانند شما را ببینند و شما هم بتوانید آنها را از دور دست ببینید. سگها را همراه خود نبرید یا اگر بردید افسار آنها را ببندید. اگر ردپایی از خرس دیدید مسیر خود را عوض کنید یا منطقه را ترک کنید. از غافلگیر کردن خرسها اجتناب کنید.

اگر خرس به طرفتان می آید تمام قد بایستید. اگر خرس شما را می بیند و نزدیکتر از ۱۰۰ متر است یا اگر خرس دارد به شما نزدیک میشود خونسرد باشید و سعی کنید خود را تا آنجا که ممکن است بزرگ نشان دهید. سر جای خود باشید و سعی کنید خود را وحشتزده نشان ندهید. سعی کنید بآرامی عقب بروید – ندوید – و به نرمی صحبت کنید. اگر وقتی عقب میروید خرس همچنان به شما نزدیک میشود بایستید و سر جای خود بمانید. بلندتر و با صدای بمتر و ملایم صحبت کنید و بازوان خود را بالای سر تکان بدهید تا خود را بزرگتر جلوه دهید. چشم از خرس برندارید و در عین حال از تماس چشم به چشم با خرس اجتناب کنید خرس تماس چشم به چشم را تعبیر به مبارزه طلبی میکند. پرخاشگری نکنید و در عین حال قوز نکنید، خود را به مردن بزنید یا در غیر اینصورت ترس و آسیب پذیری خود را نشان دهید. اگر خرس همچنان به شما نزدیک شد جرات به خرج دهید و سرجای خود بمانید: کار خرس باحتمال زیاد یک بلوف است و اگر سر جای خود بمانید خرس برخواهد گشت.

خرس خود را بشناسید. گامهایی که برای نجات از برخورد با خرس برمیدارید تا حدی به نوع خرس هم بستگی دارد. در آمریکای شمالی سه نوع خرس وجود دارد: خرسهای قهوه ایی، خرسهای سیاه، و خرسهای قطبی. البته خرسهای قطبی براحتی قابل شناسایی هستند و به عرض جغرافیایی شمالی دور محدود میشوند. خرسهای سیاه و گریزلی الزاماً با رنگ قابل تشخیص نیستند. خرس گریزلی بالای ۳۶۳ کیلوگرم وزن دارند و با شانه های برجسته و قوزدار و دمبه بالاتر از شانه یا حداقل همسطح با شانه هایشان قابل تشخیص هستند. اگر ردپایی دیدید پنجه گریزلی کاملاً جدا جدا است در حالیکه سرپنجه و پنجه خرس سیاه کاملاً به هم نزدیک هستند.

انگیزه و محرکهای خرس را درک کنید. مقداری روانشناسی خرس میتواند به شما خیلی کمک کند- پاسخ شما به یک حمله باید بر اساس انگیزه و محرکهای خرس شکل بگیرد. اول، اگر خرس دارد شما را دید میزند (مثلاً ناپدید میشود و بعد دوباره ظاهر میشود) یا اگر شبانه حمله میکند خیلی احتمال دارد که شما را غذا تصور میکند و هر گونه حمله درنده وار خواهد بود. اگر خرسی را از پشت سر غافلگیر کردید، اگر خرسی توله همراه دارد، یا اگر در حال خوردن طعمه است یا از شکارش محافظت میکند باحتمال زیاد خرس کارش برای دفاع از خود خواهد بود.

بسته به شرایط عکس العمل مناسب نشان دهید:
اگر گریزلی یا خرس قطبی حمله ایی غیر شکارچیانه انجام میدهد: خود را به مردن بزنید. اگر خرس (خرسی غیر از خرس سیاه) در دفاع از خود به شما حمله میکند با به مردن زدن خود ( و احتمالاً حفظ خود) او را راحت بگذارید، کاملاً صاف روی زمین دراز بکشید. این کار را تنها زمانی انجام دهید که خرس با شما برخورد میکند یا سعی در این کار دارد. (در گذشته متخصصان خرس توصیه میکردند فرد به حالت جنینی روی زمین بخوابد اما محققان ثابت کرده اند که این کار به خرس امکان میدهد انسان را براحتی به پشت برگرداند). برای بازی نقش مرده صاف روی زمین بخوابید و نقاط حیاتی بدن را با زمین محافظت کنید و بازوی های خود را روی سر خود و پشت گردن حلقه کنید. پاها را باهم نگه دارید و تقلا نکنید. وقتی خرس از کنار شما دور شد چند دقیقه صبر کنید و بدقت نگاه کنید که خرس در آن حوالی نباشد. خرس ممکن است پشت سر خود را نگاه کند و اگر ببیند حرکت میکنید برخواهد گشت.اگر خرس بقصد شکار حمله کرده یا خرس مهاجم سیاه است : با او بجنگید. با خرس سیاه یا هر نوع حمله بقصد شکار مقابله کنید و با او بجنگید. اگر خرس سیاه باشد یا اگر برایتان مشخص شد که شما را با غذا عوضی گرفته ( که البته امری نادر و در عین حال در بین خرسهای سیاه شایع است و بظن برخی در میان خرس قطبی شایع تر از خرسهای گریزلی است) تنها شانس نجات شما مبارزه با خرس یا ترساندن و دور کردن آن است. با هرچیزی دم دستتان بود (سنگ، کاسه، تاوه، چوب یا مشت)  او را بزنید. شاید موازنه قوا به نفع شما نباشد اما خرسها به انسان بدیده طعمه نگاه نمیکنند و خرسی که بقصد شکار حمله میکند معمولاً یا خرسی نابالغ است و یا گرسنه و یا زخمی است و میتوان با زد و خورد او را ترساند و دور کرد.

تکنیکهای آخرین لحظه گریز را مد نظر داشته باشید:

در شرایطی درست از درخت بالا بروید. خرسهای سیاه بخوبی از درخت بالا میروند لذا بالا رفتن از درخت خیری برای شما نخواهد داشت. گریزلی هم میتواند کمی از درخت بالا برود و تا ارتفاع ۳-۴ متر میتواند از درخت بالا بیاید. تنها زمانی از درخت بالا بروید که با گریزلی مواجه شده اید و مطمئن هستید که میتوانید حداقل ۵/۴ متر و ترجیحاً ۹ متر از درختی محکم و تا رسیدن خرس بالا بروید. خرسها خیلی سریع هستند ( خرسهای سیاه و گریزلی میتوانند با سرعت یک اسب بدوند ۵۰ کیلومتر در ساعت)، بنابراین سعی نکنید برای رسیدن به درخت با آنها مسابقه بدهید زیرا خرس قبل از شما به درخت میرسد. این روش تنها زمانی خوب است که به درخت خیلی نزدیکتر از خرس هستید و هم در بالا رفتن از درخت هم مهارت داشته باشید.اگر کمتر از ۵/۲ متر مانده که خرس به شما برسد مسیر خود را عوض کنید. خرسها و دیگر چهار پایان نقطه ثقل وسیعتری دارند و نمیتوانند به خوبی من و شما مسیر خود را عوض کنند. با اینحال دایره نزنید اما اگر در منطقه و دشت بازی هستید  مسیر را مستقیم ندوید و چون عموماً آنها سریعتر از شما میدوند. چپ و راس بدوید تا خرس مجبور شود مسیر خود را عوض کند. اما خرس را دست کم نگیرد زیرا میتواند شما را از نفس بیندازد.

 

کلید واژه ها