پیش نیازهای آزمون ورودی دوره‌های مربیگری

پیش نیازهای آزمون ورودی دوره‌های مربیگری

کارگروه آموزش این فدراسیون، شرایط شرکت کنندگان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون ورودی دوره‌های مربیگری سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر اعلام می نماید:

کارگروه آموزش این فدراسیون؛ شرایط شرکت کنندگان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون ورودی دوره‌های مربیگری سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر اعلام می نماید؛ …

پیش نیازهای آزمون ورودی دوره‌های مربیگری

شرایط عمومی

ثبت اطلاعات در سامانه مبین وزارت ورزش در دفاتر پیشخوان دولت
حداقل ۲۲ سال سن برای درجه ۳
حداقل ۲۴ سال سن برای درجه ۲
ارائه گواهی آزمون میدانی
مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
ارائه گواهی پایان خدمت یا تعیین وضعیت خدمت برای آقایان

دوره آزمون ورودی مربیگری درجه سه کوهپیمایی

کارآموزی کوهپیمایی که ۲ سال تمام از تاریخ برگزاری آن گذشته باشد
کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان
کارگاه آموزشی مبانی جستجو
کارگاه آموزشی مبانی نجات در برف (بهمن شناسی)
پیشرفته سنگ نوردی
پیشرفته برف و یخ
کارگاه آموزشی GPS
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
صعود ۵ قله ۴۰۰۰ متری تابستانه و زمستانه و ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

دوره آزمون ورودی مربیگری درجه سه سنگ نوردی

دوره پیشرفته سنگنوردی که یک سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد
دوره دیواره نوردی
کارگاه آموزشی نجات فنی
کارگاه آموزشی GPS
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
صعود ۱۰ مسیر ۳ طول و یا ۱۵ مسیر ۲ طول سنگنوردی ارائه گزارش و مستندات به صورت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

دوره آزمون ورودی مربیگری درجه سه برف و یخ

پیشرفته برف که یک سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد
دوره آبشار یخی
کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی)
کارگاه آموزشی GPS
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
صعود ۵ قله ۴۰۰۰ متری تابستانه و زمستانه/ صعود ۱ یخچال و ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

دوره آزمون ورودی مربیگری درجه دو کوهپیمایی

مربیگری درجه سه کوهپیمایی که دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد ،
مربیگری درجه ۳ سنگ نوردی یا مربیگری درجه ۳ یخ و برف،
کارگاه آموزشی GPS،
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کارگاه آموزشی نجات در برف (بهمن شناسی)،
حضور در ۶ دوره کارآموزی کوهپیمایی به عنوان مدرس،
حضور در ۵ دوره کارآموزی برف و یخ و یا سنگ‌نوردی به عنوان مدرس یا مربی
صعود ۱۰ قله بالای ۴۰۰۰ متر تابستانه و زمستانه و ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

دوره مربیگری درجه دو سنگ نوردی

مربیگری درجه سه سنگنوردی که دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد
دوره دیواره‌نوردی
کارگاه آموزشی GPS،
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کارگاه آموزشی نجات فنی
حداقل حضور در ۵ دوره کارآموزی سنگنوردی به عنوان مدرس
صعود ۲۰ مسیر ۳ طول و یا ۳۰ مسیر ۲ طول سنگنوردی ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

دوره مربیگری درجه دو برف و یخ

رونوشت حکم دوره مربیگری درجه سه یخ و برف که دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد
دوره آبشار یخی
کارگاه آموزشی GPS،
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کارگاه آموزشی نجات در برف (بهمن شناسی)
حداقل حضور در ۵ دوره کارآموزی برف به عنوان مدرس
صعود ۱۰ قله بالای ۴۰۰۰ متری تابستانه و زمستانه/ صعود ۲ یخچال، ارائه گزارش و مستندات به صورت فرمت راهنمای صعود بر روی لوح فشرده و درج در Log book

کلید واژه ها