گزارش تصویری استقبال از بانوی کوهنورد خانم

گزارش تصویری استقبال از بانوی کوهنورد خانم “رقیه نعیمی” در شهرستان اهر

به گزارش سایت اهر نیوز خانم رقیه نعیمی، از بانوان کوهنورد شهرستان اهر که توانست به عنوان اولین بانوی کوهنورد استان آذربایجان شرقی، قله ۵۰۴۷ متری کازبک گرجستان را فتح کند، عصر امروز با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر و کوهنوردان و ورزشکاران، مورد استقبال قرار گرفت.        

به گزارش سایت اهر نیوز خانم رقیه نعیمی، از بانوان کوهنورد شهرستان اهر که توانست به عنوان اولین بانوی کوهنورد استان آذربایجان شرقی، قله ۵۰۴۷ متری کازبک گرجستان را فتح کند، عصر امروز با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر و کوهنوردان و ورزشکاران، مورد استقبال قرار گرفت.         ahar-naeimi-95-05-07_00 ahar-naeimi-95-05-07_00 ahar-naeimi-95-05-07_00 ahar-naeimi-95-05-07_00

کلید واژه ها