هارنس مشکل ساز

هارنس مشکل ساز

هارنس مشکل ساز: آیا سایز هارنس من درست است؟نویسنده: گیرگای دوم آوریل ۲۰۱۸ترجمه: سلمان محمدیسوال:  سنگنوردی هستم که هارنس من مخصوصا وقتی ابزارها سنگینی میکنند پائین تر از پائین تر از کمرم (کفل) قرار میگیرد. دوستم میگوید این وضعیت ایمنی ندارذ و هارنس سایز من نیست. آیا کمر هارنس باید بالاتر از کفل (کمر) باشد؟حرف […]

هارنس مشکل ساز: آیا سایز هارنس من درست است؟

نویسنده: گیرگای دوم آوریل ۲۰۱۸

ترجمه: سلمان محمدی

سوال:

 سنگنوردی هستم که هارنس من مخصوصا وقتی ابزارها سنگینی میکنند پائین تر از پائین تر از کمرم (کفل) قرار میگیرد. دوستم میگوید این وضعیت ایمنی ندارذ و هارنس سایز من نیست. آیا کمر هارنس باید بالاتر از کفل (کمر) باشد؟

حرف دوستت را گوش کن. اگر کمر هارنس پائین بیاید آن هم باندازه ایی که پائین تر از کفلت قرار بگیرد در صورتی که پاندول شوی و کله-پا شوی هارنس از تنت خارج خواهد شد. نباید از هارنسی که سایز تنت نیست استفاده کنی. حداقل ۲۰۰ مدل هارنس هست که یگی از آنها یا احتمالا یک تعداد از آنها برایت مناسب خواهد بود. در صورت نیاز میتوانی از مدلهای زنانه استفاده کنی. این نوع هارنسها نسبت به حلقه های پایی میتواند کمر عریض تری داشته باشند و فاصله از محل انشعاب تا ناف  آن “بالاتر” قرار میگیرد. این وضعیت برای یک مذکر بمعنی بالاتر قرار گرفتن کمر هارنس است لذا مدل زنانه از نظر سایز برایت مناسبتر خواهد بود. گزینه های دیگر این است که هارنسهایی را امتحان کنی که حلقه پایی آنها قابل تنظیم باشدو اول کمر را سایز کن و بعد حلقه های پایی را تنظیم کن. سایز بودن کمر هارنس خیلی مهم است؛ اکثر حلقه های پایی مقداری جادارتر هستند و به یک شکلی به رانتان سایز میشوند و مقداری یه وری شدگی هم در آن نقطه خواهی داشت. برای اطمینان از سایز هارنس های تمام تنه را هم مد نظر داشته باش.

شرکت میستی مانیت خدماتی برای دوخت هارنس مختص سایز فرد ارائه میکند. میتوانید حلقه های کمری و پایی را ترکیب و سایز کنید و هر چقد دوست دارید حلقه برای ابزار اضافه کنید و هر نوع سگگ که دوست دارید و حتی را رنگ آنرا انتخاب کنید.

منبع:

http://rockandice.com/climbing-gear-tips/problematic-harness/

 

کلید واژه ها