هیئت کوهنوردی مرجع،حامی و متولی رویدادها و صعودهای ورزشی استان است

هیئت کوهنوردی مرجع،حامی و متولی رویدادها و صعودهای ورزشی استان است

ریئس هیئت کوهنوردی استان در نشست کمیته های تخصصی بیان کرد:هیئت کوهنوردی مرجع،حامی و متولی رویدادها و صعودهای ورزشی استان است  به گزارش روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان؛ میرعلی آقاسیدی ریئس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی در نشست تخصصی که با حضور مسئولین کارگروها، جمعی از روسای هیئت های شهرستان […]

ریئس هیئت کوهنوردی استان در نشست کمیته های تخصصی بیان کرد:
هیئت کوهنوردی مرجع،حامی و متولی رویدادها و صعودهای ورزشی استان است  
به گزارش روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان؛ میرعلی آقاسیدی ریئس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی در نشست تخصصی که با حضور مسئولین کارگروها، جمعی از روسای هیئت های شهرستان ها و نیز نمایندگان باشگاه های کوهنوردی استان تشکیل شده بود اظهار داشت : توسعه فعالیت ها و مسیر موفقیت باشگاه ها و ورزشکاران رشته کوهنوردی استان از مسیر تعامل صحیح،سازنده و اصولی با کارگروه های هیئت استان میسر میشود .
آقاسیدی ضمن تقدیر از شرکت کنندگان در این نشست تخصصی افزود : امروز مسئولین کارگروه های هیئت باید با برنامه ریزی های مناسب و تخصصی زمینه ساز حضور و مشارکت باشگاه ها و ورزشکاران رشته کوهنوردی در استان باشند .

۲۰۲۳۱۰۰۸_۱۹۲۴۲۵-۰۱


وی با اشاره به جایگاه رسمی هیئت کوهنوردی به عنوان مرجع و متولی فعالیت ها و طرح های توسعه ورزش کوهنوردی استان ، اظهار کرد :
باید با همفکری و همراهی باشگاه ها منابع مالی و سرمایه های انسانی موجود در این رشته ورزشی را در جهت صحیح مدیریت کرد و سبب توسعه کمی و کیفی زیرساخت های ورزشی استان کرد .
ریئس هیئت کوهنوردی استان گفت : صرف هزینه های هنگفت و نابجا برای طرح هایی که مطالعه صحیح و اصولی در بر ندارد باعث از دست دادن دیگر فرصت سرمایه گذاری این رشته ورزشی خواهد بود که مورد تایید هیئت کوهنوردی استان نیز نیست .
آقاسیدی پیوست محیط زیستی طرح ها و برنامه های کوهنوردی را مهمترین اولویت و شرط بقاء این رشته ورزشی بیان کرد و افزود :
طبیعت میزبان اصلی کوهنوردان و طبیعتگردان است و باید در رفتار خودمان با طبیعت با حساسیت بسیار بالایی عمل نماییم و هر گونه فعالیت ورزشی که خارج از توان منطقه طبیعی و سبب آسیب به طبیعت شود محکوم بوده و با برخورد ارگان ها و دستگاه های متولی مواجه خواهد شد .
گفتنی است در این نشست مسئولین کارگروه های تخصصی ، روسای شهرستان ها و نماینده باشگاه ها هریک گزارشی از فعالیت های اخیر خود را ارائه کردند .