آرشیو موضوع : اطلاعات کارگروهها

کارگروه آموزش

اطلاعات کارگروه آموزش ادامه مطلب

کارگروه انضباطی و بازرسی

به زودی نفرات کارگروه معرفی خواهند شد ادامه مطلب

کارگروه روابط عمومی

مسئول کارگروه  :  عباسزاده  مقدمه بنام خداوند جان و خرد همیشه منتظر آینده هستیم ، همیشه گمان می کنیم که فردا اتفاقی خواهد افتاد ، اگر امروز کاری را به انجام نرسانده ایم ، فردا جبران می کنیم ، اما این فردا کی از راه می رسد؟فرداهای ... ادامه مطلب

کارگروه صعودهای ورزشی

- مسئول کارگروه صعود های ورزشی:  سیامک غضنفرزاده - دبیر کارگروه : صادق قلی زادههدف و وظایف - توسعه و تقویت رشته سنگنوردی و تشکیل پایگاه استعداد سنجی برای سنگنوردان - شناسائی استعدادها و پتانسیلهای موجود در سطح استان به ویؤه در رده نوجوانان و جوانان با برقراری ارتباط تنگاتنگ با ... ادامه مطلب

کارگروه پناهگاه سازی

مسئول کار گروه : عباس پاکدل دبیر کار گروه: مجید رحمان بیگیوظیفه اصلی کمیته: ایجاد جان پناه در کوههای مرتفع که معمولا صعود برای آن قلل با سختی ودشواری همراه بوده وبیش ازیک روز به طول ... ادامه مطلب

کارگروه پزشکی ، جستجو و نجات

 ۱ - صمد رگجان - مسئول کارگروه۲ - احد آخجسته - دبیر کارگروه۳ - سلیمان قراجه داغی - مسئول آموزش۴ - یونس شرقی - مسئول روابط عمومی۵ - مهدی زارع - مسئول نجات۶ - محمد همراهی - مسئول ایمنی۷ - حسن احساسی - مسئول ... ادامه مطلب

کارگروه شهرستانها

مسئول پیگیری امور هیاتهای شهرستانها : ناصر صفایی ادامه مطلب

کارگروه غارنوردی

مسئول کارگروه : باقر صمدیان دبیر کارگروه : - آخرین مرز ناشناخته سیاره ما، دنیای مملو از قدرت بی انتهای طبیعت، جهانی از زیباییهای ویژه در اعماق تاریکی های تمام نشدنی، مکانی فوق العاده برای اکتشاف و دیدن، جایی که توانایی هر علاقمند به ورزشهای درون طبیعت را به چالش می طلبد ...غارنوردی در ایران: رشته غارنوردی از سال ۱۳۲۴ ... ادامه مطلب

کویرنوردی

کویرنوردی ادامه مطلب