آرشیو موضوع : اطلاعات کارگروهها

کارگروه آموزش

اطلاعات کارگروه آموزش ادامه مطلب

کارگروه انضباطی و بازرسی

به زودی نفرات کارگروه معرفی خواهند شد ادامه مطلب

کارگروه روابط عمومی

مسئول کارگروه  :  عباسزاده   مقدمه بنام خداوند جان و خرد هميشه منتظر آينده هستيم ، هميشه گمان مي كنيم كه فردا اتفاقي خواهد افتاد ، اگر امروز كاري را به انجام نرسانده ايم ، فردا جبران مي كنيم ، اما اين فردا كي از راه مي رسد؟ فرداهاي بسياري را پشت سر گذاشته ايم ... ادامه مطلب

کارگروه صعودهای ورزشی

- مسئول کارگروه صعود های ورزشی:  سیامک غضنفرزاده - دبیر کارگروه : صادق قلی زادههدف و وظایف - توسعه و تقویت رشته سنگنوردی و تشکیل پایگاه استعداد سنجی برای سنگنوردان - شناسائی استعدادها و پتانسیلهای موجود در سطح استان به ویؤه در رده نوجوانان و جوانان با برقراری ارتباط تنگاتنگ با ... ادامه مطلب

کارگروه پناهگاه سازي

مسئول کار گروه : عباس پاكدل دبير کار گروه: مجید رحمان بیگی وظيفه اصلي كميته: ايجاد جان پناه در كوههاي مرتفع كه معمولا صعود براي آن قلل با سختي ودشواري همراه بوده وبيش ازيك روز به طول مي انجامد در صعود هاي زمستاني ... ادامه مطلب

کارگروه پزشکی ، جستجو و نجات

 1 - صمد رگجان - مسئول کارگروه 2 - احد آخجسته - دبیر کارگروه 3 - سلیمان قراجه داغی - مسئول آموزش 4 - یونس شرقی - مسئول روابط عمومی 5 - مهدی زارع - مسئول نجات 6 - محمد همراهی - مسئول ایمنی 7 - حسن احساسی - مسئول ... ادامه مطلب

کارگروه شهرستانها

مسئول پیگیری امور هیاتهای شهرستانها : ناصر صفایی ادامه مطلب

کارگروه غارنوردی

مسئول کارگروه : باقر صمدیان دبیر کارگروه : - آخرين مرز ناشناخته سياره ما، دنياي مملو از قدرت بي انتهاي طبيعت، جهاني از زيباييهاي ويژه در اعماق تاريكي هاي تمام نشدني، مكاني فوق العاده براي اكتشاف و ديدن، جايي كه توانايي هر علاقمند به ورزشهاي درون طبيعت را به چالش مي طلبد ... غارنوردي در ايران:  رشته غارنوردي از سال 1324 به همت ... ادامه مطلب

کویرنوردی

کویرنوردی ادامه مطلب