تعطیلی سالن کوثر به علت تعمیرات

تعطیلی سالن کوثر به علت تعمیرات

توجه سالن سنگنوردی کوثر به مدت دو هفته به دلیل تعمیرات عمرانی و بازبینی تعطیل می باشد و تمامی فعالیت سالن به زمان آینده موکول خواهد شد.  ناگفته نماند در مدت تعمیرات از حضور افراد در سالن و محوطه سالن جلوگیری به عمل خواهد آمد. با تشکر روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی

توجه

سالن سنگنوردی کوثر به مدت دو هفته به دلیل تعمیرات عمرانی و بازبینی تعطیل می باشد و تمامی فعالیت سالن به زمان آینده موکول خواهد شد. 

ناگفته نماند در مدت تعمیرات از حضور افراد در سالن و محوطه سالن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

با تشکر روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی

کلید واژه ها