آرشیو موضوع : پیشخوان

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
 فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد ادامه مطلب

مراسم استقبال از ابوالفضل گوزلی

مراسم استقبال از ابوالفضل گوزلی
استقبال از ابوالفضل گوزلی ادامه مطلب

صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی توسط ابوالفضل گوزلی

صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی توسط ابوالفضل گوزلی
صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی..... ادامه مطلب

صعود قله خانتانگری توسط آقای ابوالفضل گوزلی

صعود قله خانتانگری توسط آقای ابوالفضل گوزلی
صعود قله خانتانگری ادامه مطلب

نتایج ششمین دوره مسابقات سنگنوردی کشور گروه دختران

نتایج ششمین دوره مسابقات سنگنوردی کشور گروه دختران
نتایج مسابقات ادامه مطلب

نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در گروه پسران

نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در گروه پسران
نتایج مسابقات سنگنوردی ادامه مطلب

ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور

ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور
ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ادامه مطلب

تبریز در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد سنگنوردی کشور

تبریز در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد سنگنوردی کشور
برگزاری بزرگترین رویداد سنگنوردی کشور در تبریز ادامه مطلب

گزارش تصویری صعود سراسری به قلل جام و سهند

گزارش تصویری صعود سراسری به قلل جام و سهند
گزارش تصویری صعود سراسری به قلل جام و سهند ادامه مطلب

صعود مستقل کوه بانوان به قله ارشد سلطان

صعود مستقل کوه بانوان به قله ارشد سلطان
صعود مستقل بانوان ادامه مطلب