اولین همایش ناوبری کشوری

اولین همایش ناوبری کشوری

گذری بر بیش از یک دهه تلاش و دستاوردهای بخش ناوبریمراسم و همایش تجلیل از پیشکسوتان و نام آوران ناوبری ایرانزمان : یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۱  

گذری بر بیش از یک دهه تلاش و دستاوردهای بخش ناوبری

مراسم و همایش تجلیل از پیشکسوتان و نام آوران ناوبری ایران

زمان : یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۱

 

 

کلید واژه ها