اطلاعات محل اسکان علاقمندان صعود قلل استان

اطلاعات محل اسکان علاقمندان صعود قلل استان

پیرو بخشنامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص اطلاعات محل اسکان و استقرار علاقمندان صعود به قلل استان ‌ها به ویژه صعود کنندگان طرح سیمرغ اطلاعات مربوطه  در استان آذبایجانشرقی بشرح زیر می باشد.مسئول طرح سیمرغ استان اذربایجان شرقی ابراهیم زنجانی جهت سکونت کوهنوردان طرح سیمرغاخرین روستا به قله کمال روستای ثمر خزان (زومارخانا) منزل […]

_MG_8574

پیرو بخشنامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص اطلاعات محل اسکان و استقرار علاقمندان صعود به قلل استان ‌ها به ویژه صعود کنندگان طرح سیمرغ اطلاعات مربوطه  در استان آذبایجانشرقی بشرح زیر می باشد.

مسئول طرح سیمرغ استان اذربایجان شرقی ابراهیم زنجانی

 جهت سکونت کوهنوردان طرح سیمرغ
اخرین روستا به قله کمال روستای ثمر خزان (زومارخانا)
منزل روستایی اقای مهدوی
تلفن منزل
٠۴١۴٣٣٠٧۴٣۴
موبایل
٠٩١۴٨٩٨۴٠٨۴

مسئول طرح سیمرغ استان اذربایجان شرقی ابراهیم زنجانی

راهنمایان قله کمال
-ابراهیم زنجانی ٠٩١۴١١۵٩۶٢٠
-یونس شرقی ٠٩١۴٨٩١٣٧١۵
-حسن نوبهار٠٩١۴٨۴٩٣٩٧٣
-رقیه نعیمی ٠٩٣۵۶۵٨٠٩۵۴
-سیروس نادری٠٩١۴٣١۶۵٨۶١
جهت هماهنگی با کلیه اماکن تاریخی وجنگل نوردی خانم رقیه نعیمی

کلید واژه ها