انتصاب سرپرست هیئت کوهنوردی استان

انتصاب سرپرست هیئت کوهنوردی استان

      طی حکمی از طرف آقای دکتر رضا زارعی، ریاست محترم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران،  جناب آقای عظیم قیچی ساز بعنوان سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجانشرقی منصوب شد. با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان در پیشبرد اهداف عالیه کوهنوردی استان. 

۲۰۲۱۱۱۲۸_۰۹۵۳۵۵

      طی حکمی از طرف آقای دکتر رضا زارعی، ریاست محترم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران،  جناب آقای عظیم قیچی ساز بعنوان سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجانشرقی منصوب شد. 

با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان در پیشبرد اهداف عالیه کوهنوردی استان. 

کلید واژه ها