اطلاعیه شماره ۲۶ ستاد مقابله با کرونا اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

اطلاعیه شماره ۲۶ ستاد مقابله با کرونا اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، نحوه فعالیتهای ورزشی مجاز در شهرهای زرد و نارنجی بشرح زیر ابلاغ و وضعیت های مختلف شیوع ویروس کرونا جهت آگاهی ارائه می گردد. فعالیت های مجاز در شهرهای نارنجی: انجام تمرین، مسابقات ورزشی، فعالیت باشگاههای ورزشی (کم برخوردی و نیمه برخوردی) به […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، نحوه فعالیتهای ورزشی مجاز در شهرهای زرد و نارنجی بشرح زیر ابلاغ و وضعیت های مختلف شیوع ویروس کرونا جهت آگاهی ارائه می گردد.

فعالیت های مجاز در شهرهای نارنجی:
انجام تمرین، مسابقات ورزشی، فعالیت باشگاههای ورزشی (کم برخوردی و نیمه برخوردی) به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و راهنماهای فاصله گذاری همچنین الزامات سلامت محیط کار.
برگزاری جلسات و همایش ها در اماکن سرپوشیده با حداکثر۲۰ نفر به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و راهنماهای فاصله گذاری همچنین الزامات سلامت محیط.
حضور کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان در ادارات و اعضاء هیئت های ورزشی در دفاتر هیئت با یک دوم پرسنل

📍 فعالیت ورزشی مجاز در شهرهای زرد:
انجام تمرین، مسابقات ورزشی، فعالیت باشگاههای ورزشی (کم برخوردی و نیمه برخوردی) و فعالیت استخرهای سرپوشیده به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و راهنماهای فاصله گذاری همچنین الزامات سلامت محیط کار.
برگزاری جلسات و همایش ها در اماکن سرپوشیده با حداکثر ۳۰ نفر به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و راهنماهای فاصله گذاری همچنین الزامات سلامت محیط.
حضور کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان در ادارات و اعضاء هیئت های ورزشی در دفاتر هیئت با دو سوم پرسنل

روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها