گزارش رادیو ورزش استان با رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

گزارش رادیو ورزش استان با رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

 گفتگوی رادیو ورزش استان با آقای آقا سیدی رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان در خصوص کسب جایگاه سوم همگانی جدول رتبه بندی فدراسیون کوهنوردی توسط هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی و همچنین گفتگو درباره وضعیت کنونی ورزش کوهنوردی در استان و فعالیت ها و برنامه های آن.روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی […]

 

گفتگوی رادیو ورزش استان با آقای آقا سیدی رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان در خصوص کسب جایگاه سوم همگانی جدول رتبه بندی فدراسیون کوهنوردی توسط هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی و همچنین گفتگو درباره وضعیت کنونی ورزش کوهنوردی در استان و فعالیت ها و برنامه های آن.

روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها