دیدار ریئس هیئت کوهنوردی استان با ریئس اداره ورزش و ریئس هیئت کوهنوردی ملکان

دیدار ریئس هیئت کوهنوردی استان با ریئس اداره ورزش و ریئس هیئت کوهنوردی ملکان

دیدار ریئس هیئت کوهنوردی استان با ریئس اداره ورزش و ریئس هیئت کوهنوردی ملکان

در تاریخ ۶-۳-۱۳۹۹ ریئس هیئت کوهنوردی و جمعی از مسئولین هیئت کوهنوردی استان با ریئس اداره ورزش و ریئس هیئت کوهنوردی ملکان دیدار کردند . در این دیدار بر تعامل بیشر در خصوص آموزش و وضعیت باشگاههای شهرستان و تکمیل و برگزاری دوره های لازم جهت اخذ مدرک مربیگری  توسط افراد حایز شرایط جهت معرفی به باشگاهها تاکید شد. همچنین بازدیدی از محل احداث خانه کوهنوردان و سالن سنگنوردی داخل سالن به عمل آمد و بحث و بررسی های لازم در مورد احداث سالن و طراحی و نصب دیواره ها انجام شد.

۲ ۴ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱

کلید واژه ها