پنجاه سال از تراژدی علم کوه گذشت ...

پنجاه سال از تراژدی علم کوه گذشت …

پنجاه سال از تراژدی علم کوه گذشت … هشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۸ احمد فرزین‏ نیا و فریدون ‏نجاح برای صعود زمستانه علم‏ کوه از مسیر گرده آلمان‏ها، زیر قله شانه‏ کوه با بهمن مواجه می‏ شوند و متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم می‏ نمایند. ۲۲ روز پیکر بی جان این عزیزان در پناهگاه […]

پنجاه سال از تراژدی علم کوه گذشت …
هشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۸ احمد فرزین‏ نیا و فریدون ‏نجاح برای صعود زمستانه علم‏ کوه از مسیر گرده آلمان‏ها، زیر قله شانه‏ کوه با بهمن مواجه می‏ شوند و متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم می‏ نمایند. ۲۲ روز پیکر بی جان این عزیزان در پناهگاه علم چال (ساخته شده در تابستان ۴۸ ) در انتظار انتقال با هلیکوپتر باقی می ماند و در نهایت ۱۶ نفر از اهالی رودبارک داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی به سرپرستی مش صفر(نقوی) و علی محمد فرضی ، پیکر بی جان این دو عزیز سفر کرده را به رودبارک منتقل می نمایند.
درود می‏ فرستیم به روح بلند احمد فرزین‏ نیا و فریدون‏ نجاح که یکی از مقدس ‏ترین نقاط عالم برای پرواز ابدی، نصیبشان شد. روحشان شاد و یادشان همواره گرامی باد …
اهالی رودبارک:
۱-علی حمیدی ۲-مرحوم حیدر حمیدی ۳-مرحوم محرمعلی فرضی ۴-رفیع علی بیگلریان ۵-مرحوم ظفر بیگلریان ۶-مرحوم مهرعلی نقوی ۷-مرحوم امیرقلی خالقی ۸-فاضل ربیعی ۹-مرحوم علیرضا رفیع نژاد ۱۰-مرحوم عطاء الله تهمتن ۱۱-مرحوم ابوالفتح بوذری ۱۲-زمان جوادی ۱۳-مرحوم قدیر ربیع پور ۱۴-مفید همتی ۱۵-مرحوم صفرنقوی۱۶-مرحوم علی محمد فرضی

کلید واژه ها