برگزاری جلسه ماهانه هم اندیشی باشگاه های کوهنوردی استان ، به میزبانی باشگاه اوج تبریز

برگزاری جلسه ماهانه هم اندیشی باشگاه های کوهنوردی استان ، به میزبانی باشگاه اوج تبریز

جلسه هم‌ اندیشی باشگاه های کوهنوردی در مورخه ۹۸/۱۱/۷ با حضور دبیر هیئت , مسئول کمیته باشگاه ها ، مسئول کمیته مربیان‌ هیئت و‌ روسای باشگاه های کوهنوردی به میزبانی باشگاه اوج‌ تبریز برگزار گردید , در این جلسه دبیر هیئت ضمن خوش آمد و‌ تشکر از حضور شرکت‌ کنندگان و‌ کلیه باشگاه‌هائی که در اعتلا […]

جلسه هم‌ اندیشی باشگاه های کوهنوردی در مورخه ۹۸/۱۱/۷ با حضور دبیر هیئت , مسئول کمیته باشگاه ها ، مسئول کمیته مربیان‌ هیئت و‌ روسای باشگاه های کوهنوردی به میزبانی باشگاه اوج‌ تبریز برگزار گردید , در این جلسه دبیر هیئت ضمن خوش آمد و‌ تشکر از حضور شرکت‌ کنندگان و‌ کلیه باشگاه‌هائی که در اعتلا و توسعه و‌ گسترش کوهنوردی فعالیت میکنند، در مورد برخی مسائل مطروحه قبلی از قبیل ، برگزاری دوره آموزشی امداد‌ و نجات کوهستان که نزدیک‌ به ۲۰۰ نفر در چهار دوره اجرا گردید ، تکمیل فرم های ارزیابی باشگاه ها‌ ، برگزاری دوره کوهپیمائی همگانی و سایر دوره های  آموزشی ، و اخذ مدارک‌ مربیگری اعضای برخی باشگاه‌ها و‌ موفقیت‌ در سایر دوره های مربیگری و داوری و‌ طراحی ، ابراز امیدواری کردند‌ که این موفقیت‌ ها همچنان‌ با همدلی و هماهنگی تداوم‌ داشته‌ باشد, در ادامه‌ جلسه مسئول کمیته باشگاه ها در مورد فرم های ارزشیابی با خود‌ارزیابی پارامتر های ارزیابی تعریف شده باشگاه ها و‌ تکمیل فرم ها حد‌اکثر تا مورخه ۹۸/۱۱/۲۵ جهت ارزیابی که بستگی به نوع‌ فعالیت باشگاه‌ در گروه‌ فنی و آموزشی ، و یا کوهنوردی و کوهپیمائی و سازماندهی اعضای کمیته باشگاه ها در روند بهینه سازی اقدامات در راستای رشد و توسعه کوهنوردی ، و‌ مسئله صنفی نمودن‌ باشگاها با تکمیل نمودن فرمهای داده‌ شده به‌ تعدادی از باشگاه‌ها و ارتقاء سطح کمی برنامه باشگاه ها به سطح کیفی برنامه ها ، و‌ جلسه‌ مشترک باشگاه‌ها در هماهنگی در برگزاری دوره های  آموزشی و‌ تبادل نظر در یکسان سازی هزینه دوره ها ، در ادامه جلسه مسئول کمیته مربیان در اجرای شیوه‌نامه های آموزشی در برگزاری دوره ها و‌ اهتمام‌ به تقویت مربی از طریق باشگاه‌ ها که اعلام شد کمیته مربیان در این‌ راستا آماده هر گونه هماهنگی می باشد،  در ادامه‌ هر یک از روسای باشگاه ها پیشنهاد و نکته نظرات‌ خود‌ را بیان نمودند که مورد بحث‌ و‌بررسی قرار گرفت و‌ مقرر شد  ضمن بررسی نکته نظرات ارائه شده راهکار های لازم با همدلی و‌ هماهنگی بعمل آید , در ادامه با تشکر از میزبانی باشگاه اوج توسط دبیر هیئت جلسه به پایان رسید.

باشگاه های حاضر در این جلسه :

آلپ ، اورست ، اولدوز،بابک ، اوج ،لاچین ،سبزاندیش ،سایمان ، ایلقار ، لوتسه ، سهند ، آذربایجان از تبریز و قارتال از مراغه

 

 

 

کلید واژه ها