صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی توسط ابوالفضل گوزلی

صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی توسط ابوالفضل گوزلی

صعود قله پوبدا و دریافت نشان پلنگ برفی…..

  کوهنوردآذربایجانی آقای ابوالفضل گوزلی از شهر اولین ها تبریز بعداز صعود به قله خانتانگری به ارتفاع ۷۰۱۰ متر در مورخه۹۸/۵/۷ بعداز ریکاوری لازم توانست روز پنجشنبه در مورخه ۹۸/۵/۱۷ در ساعت ۱۱/۲۵ بر بلندای قله پوبدا به ارتفاع ۷۴۳۹ مترصعود کند وبا این صعود به گروه کوهنوردانی که موفق به صعود ۵ قله بالای ۷۰۰۰ متری در منطقه پامیر و تیان شان شدند به اخذ پلنگ برفی از کشورروسیه موفق خواهد شود و به این افتخار بزرگ نایل خواهد آمد هیات کوهنوردی و جامعه کوهنوردی و ورزشی استان این صعودهای های موفقیت آمیز را به آقای گوزلی و خانواده محترمشان و همنوردانش در باشگاه کوهنوردی k2 تبریک‌عرض می نماید.

۴۴۷۸۱۱۷۲۹_۲۶۴۵۵۹۴۶۴۱۳۱۷۷۴_۴۳۹۳۱۴۵۵۹۲۳۹۷۲_۴۲۵۵۵۸۴۴۷۸۱۸۵۵۸_۲۶۴۴۵۰

کلید واژه ها