صعود قله خانتانگری توسط آقای ابوالفضل گوزلی

صعود قله خانتانگری توسط آقای ابوالفضل گوزلی

صعود قله خانتانگری

بنا به گزارش واصله آقای ابوالفضل گوزلی که بطور مستقل عازم منطقه تیان شان برای صعود به قله خانتانگری به ارتفاع ۷۰۱۰ متر شده بود در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۵/۷ در ساعت ۱۱/۱۵ موفق به صعود قله خانتانگری شدند هیات کوهنوردی استان این صعود موفقیت آمیز را به جامعه کوهنوردی استان و‌خانواده محترمشان و همنوردانش در باشگاه k2تبریک عرض می نماید.

۴۶۳۵۰۵۵۹۷_۱۰۲۰۴۴۵۵۹۳۱۴۸۵_۳۹۸۲۶۳

۴۵۵۹۲۹۰۱۹_۴۰۲۶۰۶

کلید واژه ها