صعود سراسری کوهنوردان به قله بزقوش سراب

صعود سراسری کوهنوردان به قله بزقوش سراب

در روز جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۳صعود سراسری به قله بز قوش سراب به میزبانی  هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی  شهرستات سراب  با حضور عده ی کثیری از کوهنوردان  نزدیک یه یک هزار نفر از شمالغرب کشور و سایر استان ها  مانند تهران ،  کرمانشاه و باشگاه های کوهنوردی و هیمالیا نوردان و هیات کوهنوردی استان  استان […]

در روز جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۳صعود سراسری به قله بز قوش سراب به میزبانی  هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی  شهرستات سراب  با حضور عده ی کثیری از کوهنوردان  نزدیک یه یک هزار نفر از شمالغرب کشور و سایر استان ها  مانند تهران ،  کرمانشاه و باشگاه های کوهنوردی و هیمالیا نوردان و هیات کوهنوردی استان  استان برگزار گردید.

کلید واژه ها