تسلیت
درگذشت خواهر همنورد گرامیمان آقای فرهمندی

تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون ، با تهایت تاسف و تاثرو تالم خبر جانگداز در گذشت خواهر همنورد و دوست و همکار هیات جناب آقای مجید فرهمند رابه خانوادده مکرم فرهمند و  سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال  شادی روح آنمرحومه و صبر و شکیبایی برای خانواده های معزا مسئلت می نماییم. هیات […]

انا لله و انا الیه راجعون ، با تهایت تاسف و تاثرو تالم خبر جانگداز در گذشت خواهر همنورد و دوست و همکار هیات جناب آقای مجید فرهمند رابه خانوادده مکرم فرهمند و  سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال  شادی روح آنمرحومه و صبر و شکیبایی برای خانواده های معزا مسئلت می نماییم. 
هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی استان آذربایجانشرقی و جامعه کوهنوردی استان

کلید واژه ها