گزارش مراسم کلنک زنی سالن اختصاصی سنگنوردی داخل سالن شهرستان ملکان

گزارش مراسم کلنک زنی سالن اختصاصی سنگنوردی داخل سالن شهرستان ملکان

گامی دیگر در تحقق توسعه زیر ساخت های کوهنوردی و صعود های ورزشی ( سنگنوردی داخل سالن ) .. استان .پیروه مشاوره و راهنمایی و حمایت های انجام شده قبلی توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، خوشبختانه روز شنبه مورخه ۹۷/۹/۱۰ با حضور رییس کمسیون اجتماعی و نماینده مر دم محترم ملکان در مجلس […]

گامی دیگر در تحقق توسعه زیر ساخت های کوهنوردی و صعود های ورزشی ( سنگنوردی داخل سالن ) .. استان .
پیروه مشاوره و راهنمایی و حمایت های انجام شده قبلی توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، خوشبختانه روز شنبه مورخه ۹۷/۹/۱۰ با حضور رییس کمسیون اجتماعی و نماینده مر دم محترم ملکان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و شورای شهر و سایر مسئولین ورزشی ازجمله رئیس اداره ورزش و جوانان و هیات کوهنوردی و ریاست و دبیر هیات کوهنوردی استان و جمعی از هیات های ورزشی و باشگاه ها و مردم شهرستان ملکان احداث سالن اختصاصی سنگنوردی داخل سالن این شهرستان در مجموعه اداره ورزش و جوانان شهرستان ملکان کلنک زنی گردید که این پروژه با عنایات خداوند متعال و همکاری مردم و مسئولین و اداره ورزش جوانان و هیا ت کوهنوردی و صعودهای ورزشی ملکان و استان احداث خواهد گردید.

 

 

کلید واژه ها