بازسازی و ایمن سازی مسیر نظمی

بازسازی و ایمن سازی مسیر نظمی

((بازسازی و ایمن سازی مسیر نظمی))

در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷ با حضور خانم ها و آقایان:
۱) شعاعی فر
۲) دانغیان
۳) طراحی
۴) جعفرزاد
۵) مرادی
۶) فیض خواه
۷) ابراهیمی
۸) حمیدی فر
۹) پوربازیار

برنامه صعود و تمرین دیواره توربین اجرا گردید که در طی این برنامه ابتدا توضیحاتی در مورد رولکوبی و گشایش مسیر توسط آقای جعفرزاد ارائه گردید.

سپس مسیرهای ماشین سازی و نظمی توسط آقایان: مرادی، پوربازیار، فیض خواه، ابراهیمی و حمیدی فر صعود شد.

در این برنامه مسیر نظمی توسط آقای جعفرزاد، خانم ها شعاعی فر و دانغیان بازسازی و ایمن سازی شد. این ایمن سازی شامل:
🔸ترمیم میانی های طول اول و دوم با نصب تعداد ۱۴ بولت نمره ۱۰ هیلتی و صفحه رول پارس با حذف بولتهای فرسوده و قدیمی
🔸تعویض کارگاه های اول و سوم مسیر با استفاده از بولتهای سایز ۱۲ و ۱۰ هیلتی

با تشکر از مربیان باشگاه: آقایان جعفرزاد و مرادی که علاوه بر انتقال تجربیاتشان، تجهیزات شخصی خود را در ایمن سازی مسیر در اختیار دوستان قرار دادند.

تشکر ویژه از هیئت مدیره باشگاه آلپ تبریز که هزینه های این بازسازی را عهده دار شدند.

photo_2018-11-11_14-34-52

photo_2018-11-11_14-43-59photo_2018-11-11_14-43-55

کلید واژه ها