جلسه شش ماهه اول سال ۹۷ هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

جلسه شش ماهه اول سال ۹۷ هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

جلسه شش ماهه اول سال ۹۷ هیات کوهنوردی استان با روسا و نواب رییسان هیات  کوهنوردی شهرستان های استان در روز چهارشبه مورخه ۹۷/۷/۴ در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان با حضور  معاون ورزشی اداره کل و رییس و نواب ربیس و دبیرواعضای برخی از کمیته های هیات استان برگزار گردید.حلسه نخست با تلاوتی […]

جلسه شش ماهه اول سال ۹۷ هیات کوهنوردی استان با روسا و نواب رییسان هیات  کوهنوردی شهرستان های استان در روز چهارشبه مورخه ۹۷/۷/۴ در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان با حضور  معاون ورزشی اداره کل و رییس و نواب ربیس و دبیرواعضای برخی از کمیته های هیات استان برگزار گردید.
حلسه نخست با تلاوتی از کلام الله مجید شروع و سپس توسط دبیر هیات محوریت و موضوعات جلسه  اعلام و در ادامه  ریاست هیات کوهنوردی  استان ضمن خیر مقدم گزارشی از عملگرد هیات در شش ماهه اول و برنامه های آتی در شش ماهه دوم بیان و سپس معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان هم ضمن خیر مقدم از ارایه گزارش هیان و برنامه های آتی آن تشکر وبا بیان اینکه با گزارشات ارایه شده فعالیت هیات در  شش ماهه اول نوید بخش دانسته و برای برنامه های آتی هیات مساعدت ادراه کل را برای تحقق برنامه ها ی اعلام شده در شش ماهه دوم  ابراز و در ادامه با توجه به المپیکی بودن صعودهای ورزشی در سال ۲۰۲۰ تلاش و برنامه ریزی در استعداد یابی و یر گزاری مسابقات در سطح استان با توجه به پتانسیل موجود و کسب مقام های  قهرمانی در این رشته توسط ورزشکاران استان دور از دسترس نخواهد بود ودر کنار ورزش قهرمانی باید  برنانه ریزی لازم در بعد همگانی نیز باتوجه به علاقمندان به این ورزش که روز به روز باگرایش علاقمندان  به این رشته افزوده مبشود اهتمام بورزیم ودر نهایت هم بعد قهرمانی وهم بعد همگانی ورزش کوهنوردی در رشته های مرتبط مد نظر و برنامه ریزی گردد ،
ریاست هیات در مورد برنامه ها ی  برون مرزی  با توجه به پنانسیل موجود و طبق مصوبه اعضای هیات رییسه در صعودهای برون دربرنامه هدی آتی این صعود ها در قالب یک تیم استانی  مد نظر و برنامه ریزی و حمایت خواهد شد  و در مورد برنامه های آتی هیات پیسنهاد شد اگر شهرستانهای استان برنامه های خاص کشوری و بین المللی و مسابقات و یا سایر برنامه های دیگر مد نظرشان است به هیات استان اعلام تا در برنامه های تدوینی برای سال آتی ملحوظ و مد نظر قرار گیرد
در ادامه حاضرین در جلسه نکته نظرات و مشکلات شهرستان های خود را بیان و در ادامه ریاست هیات با استماع  نکته نظرات و پیشنهادات حضار خواستار مساعدت و همدلی و هماهنگی در رفع مشکلات موجود توسط همه ذینفعان شدند و بیان داشتند  برخی از مسایل و مشکلات نباید در پیشبرد برنامه و فعالیت های هیات زیاد تاثیر گذار باشد و تا جاییکه میتوانیم حدالمقدوربه روند فعالیت خود ادامه دهیم و نسبت به زیر ساخت های  لازم در شهرستانه با مساعدت ادارات ورزش و جوانان و سازمانها و خیرین و هیات استان تلاش کنیم که هیات استان هم در این راستا بخصوص در امر آموزش و تقویت مربیان از هیچ مساعدتی دریغ نخواهد کرد و باید به این نکته واقف شویم که خواستن همیشه توانستن است و هیچوقت نباید ما پویایی خودمان در امر ورزش کوهنوردی از دست بدهیم در ادامه جلسه با حضور نواب رییسان برخی از شهرستانها و کوه بانوان، نواب رییس یانوان استان  با گزارشی از عملگرد بانوان در شش ماهه اول و برنامه های پیش روی آتی برای بانوان چه در بعد فنی و قهرمانی و همگانی را تبیین و سپس  گزارش صعود دیواره علم کوه در سال  ۹۷ توسط کوه بانوان سولماز پیوندی ، سحر مالکی ، رفعت حسنی ، بهرامی و دانغیان با پخش فیلم و اسلاید ارایه و در خاتمه با اهدای کادو از زحمات این کوه بانوان تقدیر و تشکربعمل آمد

 

کلید واژه ها