جسله هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان و هیات کوهنودی شهرستان چار اویماق

جسله هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان و هیات کوهنودی شهرستان چار اویماق

جسله هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان و هیات کوهنودی شهرستان چار اویماق در روز دوشنبه  مکرخه ۹۷/۷/۲ با حضور ریاست اداره ور ش و هیات کوهنوردی چاراویماق و ریاست و دبیر هیات کوهنوردی استان برگزار گردید در این جلسه نخست ریاست ادا ه وررش و جوانان چاراویماق ضمن خیر […]

جسله هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان و هیات کوهنودی شهرستان چار اویماق در روز دوشنبه  مکرخه ۹۷/۷/۲ با حضور ریاست اداره ور ش و هیات کوهنوردی چاراویماق و ریاست و دبیر هیات کوهنوردی استان برگزار گردید در این جلسه نخست ریاست ادا ه وررش و جوانان چاراویماق ضمن خیر مقدم و با تشکر از حضور کوهنوردی استان در چار اویماق ، بابیان .گزارشی از عملکرد کوهنوردان در چار اویماق به پتانسیل و گرایش علاقمندان که در چند ساله و فعالیت خوب هیات کوهنوردی چاراویماق مساعدت هر چه بیشتر هیات کوهنوروی استان بخصوص در امر آموزش شدند ، در ادامه ریاست هیات و اعضای هیات کوهنوردی چاراویماق گزارشی جامع از فعالیت انجام شده در ورزش کوهنوردی بخصوص جنبه همگانی کردن این ورزش در چار اویماق و مشکلات  پیش روی این ورزش بیان نمودند ، در خاتمه ریاست هیات کوهنوردی استان ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده با بیان هدفمند کردن برنامه های کو هنوردی بخصوص آمورش جهت ارتقای سطح علمی و عملی  و ایمنی کوهنوردان در صعودها و تشکیل باشگاه کوهنوردی و برمامه ریزی در راستای زیر ساخت ها حد الامکان ایجاد یک دیواره سنگنوردی داخل سالن و استعدا یابی علاقمندان به این رشته با تو جه به پتانسیل خوب موجود در منطقه و برنامه ریزی لازم در اهنیت دادن به همگانی نمودن ورزش کوهنوردی را دور از دسترس ندانستند و در خاتمه ار سالن موجود بازدی د و مساعدت اداره ورزش و مسولسن شهرستان در احداث  دیواره  را بیان و مساعدت هیات کوهنوردی استان در این راستا  بخصوص آمورش برای تربیت و تقویت  مربیان را به نحو ممکن اعلام نمودند

 

کلید واژه ها