جلسه هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان وهیات کوهنوردی شهرستان هشترود

جلسه هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان وهیات کوهنوردی شهرستان هشترود

جلسه هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان وهیات کوهنوردی شهرستان هشترود در رور دوشنبه مورخه ۹۷/۷/۲ با حضور ریاست و هیات کوهنوردی هشترود و ریاست و دبیر هیات کوهنوردی استان بر گزار گردید ، در این نشست نخست ریاست اداره وررش و جوانان هشترود ضمن خیر مقدم و تشکر ار […]

جلسه هم اندیشی مسولین هیات کوهنوردی استان با اداره وررش و جوانان وهیات کوهنوردی شهرستان هشترود در رور دوشنبه مورخه ۹۷/۷/۲ با حضور ریاست و هیات کوهنوردی هشترود و ریاست و دبیر هیات کوهنوردی استان بر گزار گردید ، در این نشست نخست ریاست اداره وررش و جوانان هشترود ضمن خیر مقدم و تشکر ار حضور هیات کوهنوردی استان در شهرستان هشترود گزارشی به اختصار از عملکرد هیات و کوهنوردان شهرستان هشترود با بیات پتانسیل خوب برای ورزش کوهنوردی در هشترود و فعالیت نسبی علاقمندان به صعودهای ورزشی با توجه به دیواره سنگنوردی موجود خواستار بررسی انتقال دیوا ره موجود به سالن دیگر که امکانات و فضای بسیار خوبی برای نصب دیواره دارد از هیات کوهنوردی استان شدند در ادامه ریاست و اعضای  هیات کوهنوردی هشترود در مورد مسایل و مشکلات پیش روی این ورزش در شهرستان مطبوع اشاره و مساعدت اداره ورزش و هیات کوهنوردی استان را خواستار شدند ، در خاتمه ریاست هیات کوهنوردی استان با استماع مشکلات و نکته نظرات حاضرین در جلسه بیان نمودند که البته مشکلات مطروحه بخصوص مشکلات مالی در کلیه شهرستان های استان و حتی خود هیات استان نیز مشهود است که باید بتوانیم با یک برنامه ریزی منطقی و دقیق تا حد امکان به این مشکل فایق آییم و راه کار های لارم را با استفاده از جذب اسپانسر و یا ارکان ها و سا زمانها و یا خیرین بررسی و میسر سازیم ولی این امر نباید باعث عدم پویایی ورزش کو هنوردی شود و ما تا آنجاییکه در توان داریم برای پبشرفت و پیشبرو این ورزش اهتمام بو رزیم تا به برنامه هاو نتایج خوبی برسیم و هیات کوهنوردی استان  در این راستا بخصوص در امر آمورش و تشکیل باشگاه  و ارتقای سطح علمی و عملی کوهنوردان از هیچ مساعدتی دریغ نخواهد کرد وما بایدبرای تقویت کوهنوردان برای دیدن دوره های آموزشی و داشتن مربیان ار خود شهرستانها سوق پیدا کنیم چون واقعا” این پتانسیل در اکثر شهرستانها کاملا” مشهود است در پایان جلسه بازدید دیواره سنگنوردی در سالن موجود و سالن پیشنهادی  برای نصب و انتقال دیواره بازدید بعمل آمد  تا با بررسی کارشناسی لازم و برآورد هزینه اقدام بابسته انجام گیرد

 

کلید واژه ها