فعالیت ارزشمند دیگر در دیواره علم کوه

فعالیت ارزشمند دیگر در دیواره علم کوه

پیرو صعودهای با ارزش چند هفته گذشته در دیواره علم کوه، توسط فنی کاران آقا و خانم استان، این بار ،آقایان جواد نصیرزاده ( مسئول کمیته فنی هیات کوهنوردی استان اذربایجانشرقی) و محمد پیرو سار ( مسئول کمیته برف و یخ) و سرکار خانم سحر مالکی (نایب رئیس هیات کوهنوردی شهرستان سردرود)؛ مورخه نوزدهم شهریور […]

پیرو صعودهای با ارزش چند هفته گذشته در دیواره علم کوه، توسط فنی کاران آقا و خانم استان، این بار ،آقایان جواد نصیرزاده ( مسئول کمیته فنی هیات کوهنوردی استان اذربایجانشرقی) و محمد پیرو سار ( مسئول کمیته برف و یخ) و سرکار خانم سحر مالکی (نایب رئیس هیات کوهنوردی شهرستان سردرود)؛ مورخه نوزدهم شهریور ماه موفق شدند در کرده سه نفره و زمان نه ساعت مسیر لهستان سال ۴۸ را با موفقیت صعود نمایند.
هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان این تلاشهای فنی و باارزش را ارج نهاده و آرزوی موفقیت های بیش از پیش را برای این استان دارد.

کلید واژه ها