جلسه هم اندیشی ریاست ، دبیر و کمیته سنگنوردی هیات کوهنوردی استان با مسئولین ورزش شهرستان میانه

جلسه هم اندیشی ریاست ، دبیر و کمیته سنگنوردی هیات کوهنوردی استان با مسئولین ورزش شهرستان میانه

در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۵/۳۰ جلسه هم اندیشی ریاست و دبیر و کمیته سنگنوردی هیات کوهنوردی استان با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان و اعضای  هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان میانه بر گزار گردیددر این نشست نخست ریاست اداره ورزش و جوانان ضمن خیر مقدم و قدر دانی از حضور مسئولین هیات […]

در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۵/۳۰ جلسه هم اندیشی ریاست و دبیر و کمیته سنگنوردی هیات کوهنوردی استان با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان و اعضای  هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان میانه بر گزار گردید

در این نشست نخست ریاست اداره ورزش و جوانان ضمن خیر مقدم و قدر دانی از حضور مسئولین هیات کوهنوردی استان در شهرستان میانه با بیان پتانسیل موجود ورزشکاران در شهرستان میانه و کسب سکو های قهرمانی کشوری و بین المللی در اکثر رشته های ورزشی و موفقیت کوهنوردان را نیز در صعود به اکثر قلل ایران و خارج از کشور را نیز از این موفقیت ها بیان نمودند و  توجه بیشتر ادار ه ورزش و جوانان  و هیات کوهنوردی استان و میانه در مجهز نمودن وسایل و ساز برگ ها و تجهیزات فنی برای استفاده علاقمندان به رشته کوهنوردی بخصوص صعود های ورزشی (سنگنوردی داخل سالن ) خواستار شدند
در ادامه اعضا و نواب رییس بانوان به برخی مشکلات موجود اشاره که از آن جمله مربی کوهنوردی برای تاسیس باشگاه کوهنوردی و آمورش های فنی با توجه به وجود سایت سنگنوردی در طبیعت در قیز قالاسی که دارای ده مسیر بازگشایی شده می باشد و محل مناسبی برای تمرین است بیان نمودند
 در ادامه جلسه ریاست هیات کو هنوردی استان با توجه به مسایل مطروحه  در راستای اینکه ورزش شهرستان میانه در کلیه رشته های ورزشی از پتانسیل بالایی برخوردار است در مورد کوهنوردی انتظارات هیات استان در روند رو به رشد کو هنوردی با تو جه به پتانسیل خوب و بالای کوهنوردان میانه،  هماهنگی و همکاری و مساعدت  اداره ورزش و جوانان و هیات کوهنوردی شهرستان میانه و هیات استان را در تحقیق این امر مهم و حل مشکلات را  دور از دسترس ندانستند و با بیان این مطلب که هیات کوهنوردی استان برای هرگونه همکاری و مساعدت در امر آمورش که از اهم مسایل رشته  کوهنوردی میباشد اعلام  آمادگی نمودند تا نسبت به این امر که مسایل ایمنی و ارتقا ی سطح علمی و عملی در کوهنوردی بخصوص در پرورش مربیان بومی  در این راستا است توجه خاصی بعمل آید در مورد سنگنوروی داخل سالن با بیان اینکه اگر اداره ورزش و جوانان زمینی برای احداث سالن و دیواره سنگنوردی داخل سالن در اختیار هیات کوهنوردی میانه قرار دهد و هیات کوهنوردی میانه و استان در راستای ساخت و تجهیز محل  آماده هرگونه همکاری خواهند بود و از هیات کو هنوردی میانه جهت پیگیر لازم برای این مهم را خواستار شدند   و برای دیواره  داخل سالن موجود نیز تمهیدات لازم در تجهیز بخصوص گیره های حجمی معمول گردد  که در این راستا  هیات کوهنوردی استان از مساعدت لازم تا حد امکان دریغ نخواهد کرد
ودر خاتمه خواستار پیگیری لازم درتاسیس  باشگاه با توجه به بخشنامه وزارت ورزش و فدراسیون کوهنوردی و اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید کردند و باعنوان اینکه در برخی شهر ستانهای استان  در این مورد اقدام و چند باشگاه تاسیس نموده اند در شهرستان میانه نیز با توجه به علاقمندان موجود باید پیشرو باشد و هماهنگی و همکاری و مساعدت هیات استان را اعلام در این امر مهم اعلام نمودند.
بعداز پایان جلسه ار سایت سنگنوردی قیز قالاسی نیز بازدید و پیشنهادات و اقدامات لازمه بعدی در این خصوص مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که مقرر شد این دیواره نیز با همکاری و هماهنگی کمیته سنگنوردی اقدامات لازم در بهینه نمودن دیواره بعمل آید.

 

کلید واژه ها