برگزاری دهمین همایش نواب رییس هیئت های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها / همدان

برگزاری دهمین همایش نواب رییس هیئت های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها / همدان

دهمین همایش نواب رییس هیئت های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان ها به میزبانی هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان همدان چهارشنبه و پنجشنبه نوزده و بیست اردیبهشت در سالن اجتماعات مجموعه سنگ نوردی فرهاد برگزار شد.

دهمین همایش نواب رییس هیئت های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان ها به میزبانی هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان همدان چهارشنبه و پنجشنبه نوزده و بیست اردیبهشت در سالن اجتماعات مجموعه سنگ نوردی فرهاد برگزار شد. در این همایش ضمن بررسی قوانین و بخشنامه ها، از نواب پیشین رییس استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران و یزد تقدیر به عمل آمد.  همچنین از نواب رییس استان های البرز، خراسان جنوبی، کرمان و زنجان تقدیر به عمل آمد

 
 
 
 
عکس  از: سرو حوری 

کلید واژه ها