صعود کوهنوردان اهر به گندیمان به مناسبت بزرگداشت ایام شعبانیه

صعود کوهنوردان اهر به گندیمان به مناسبت بزرگداشت ایام شعبانیه

به مناسبت بزرگداشت ایام شعبانیه روز جمعه ۳۱ فرودین ماه ۹۷  کوهنوردان اهر بعد از طی مسیر های سخت و صعب العبور با عزم اراده قوی با پیمایش هفت کیلومتر در چهار ساعت به قله رسیدند 

به مناسبت بزرگداشت ایام شعبانیه روز جمعه ۳۱ فرودین ماه ۹۷  کوهنوردان اهر بعد از طی مسیر های سخت و صعب العبور با عزم اراده قوی با پیمایش هفت کیلومتر در چهار ساعت به قله رسیدند

 

کلید واژه ها