اطلاعیه برگزاری مسابقه دوی کوهستان

اطلاعیه برگزاری مسابقه دوی کوهستان

روزجمعه مورخه ۱۳۹۷/۲/۷ (جهت آماده سازی تیم منتخب واستعدادیابی) شرایط شرکت درمسابقه:-داشتن بیمه ورزشی متعبر-حداقل سن ۱۸سال تمام-داشتن گواهی صحت وسلامت -هزینه ثبت نام ۲۰ هزار تومان -ثبت نام روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۲/۶ ساعت ۶الی۸ عصر درمحل هییت کوهنوردی استان ورزشگاه تختی انجام خواهدشد. * به نفرات اول تا سوم جوایز اهدا خواهد شد. • […]

روزجمعه مورخه ۱۳۹۷/۲/۷ (جهت آماده سازی تیم منتخب واستعدادیابی)

شرایط شرکت درمسابقه:
-داشتن بیمه ورزشی متعبر
-حداقل سن ۱۸سال تمام
-داشتن گواهی صحت وسلامت
-هزینه ثبت نام ۲۰ هزار تومان

-ثبت نام روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۲/۶ ساعت ۶الی۸ عصر درمحل هییت کوهنوردی استان ورزشگاه تختی انجام خواهدشد.

* به نفرات اول تا سوم جوایز اهدا خواهد شد.

• لازم به ذکر است که در صورت مساعد بودن شرایط جوی مسابقه برگزار خواهد شد .

کلید واژه ها