گزارش  برنامه صعود زمستانه به قله جام سهند

گزارش برنامه صعود زمستانه به قله جام سهند

مورخه ۱۲ و۱۳ بهمن ماه به مناسبت ایام الله دهه فجر وگرامیداشت یاد وخاطره جانباختگان همنوردانمان درحادثه بهمن قله کول جنو و واقعه کشتی سانچی توسط باشگاه کوهنوردی قارتال مراغهبرنامه باشرکت ۵۰ نفر شرکت کننده از شهرهای مراغه , گروه کوهنوردی اذر بناب , عجبشیر , تهران راس ساعت ۶ صبح ۱۹ بهمن توسط سه دستگاه […]

مورخه ۱۲ و۱۳ بهمن ماه به مناسبت ایام الله دهه فجر وگرامیداشت یاد وخاطره جانباختگان همنوردانمان درحادثه بهمن قله کول جنو و واقعه کشتی سانچی توسط باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه
برنامه باشرکت ۵۰ نفر شرکت کننده از شهرهای مراغه , گروه کوهنوردی اذر بناب , عجبشیر , تهران راس ساعت ۶ صبح ۱۹ بهمن توسط سه دستگاه مینی بوس با سرپرستی رحیم الفائی به مقصد اخرین روستا ( کرده ده) استارت زده شدو در ساعت ۸ شروع به کوله کشی سنگین به مدت ۷ ساعت ونیم با برفکوبی سنگین وسبک درساعت ۳ونیم عصر به پناهگاه رسیدیم ولی متاسفانه در مقایسه با بارندگی برف سال گذشته که برف بسیار سنگینی وجود داشت امسال به نصف هم نمی رسید پس از شب مانی در ۲ پناهگاه روز دوم ساعت ۵ صبح تیم راه خودرا در مسیر یال صعود در پیش گرفت ودر هوای صبحگاهی ۲۰- در ساعت ۱۰ونیم ظهر به قله رسیده وپس از گرفتن عکسهای گروهی وتکی در ساعت ۱۱ قله را ترک وفرود امده ودر ساعت ۲ونیم همه اعضای تیم در کمپ مستقر وپس از میل نهار در ساعت ۳ونیم مسیر برگشت به روستای کردده را در پیش گرفته ودر ساعت ۸ شب به روستا و ساعت ۹ونیم شب همه شرکت کنندگان به سلامتی به مراغه رسیدند.

 

کلید واژه ها