گزارش برنامه صعود سبلان ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه

گزارش برنامه صعود سبلان ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه

با روشن شدن هوا کمی افزایش دما منطقه و همچنین به اصطلاح گرم شدن بدن اقدام به تغییر لایه های پوششی کردیم و صعود را با سرقدمی آقای شمسی ادامه دادیم، در مسیر قله سبلان تا پناهگاه شاهد نصب پرچمهای فلزی کوچکی هستیم که بر روی آنها اعدادی نوشته شده است که به ترتیب از قله به سمت پناهگاه نصب گردیده است،

سرپرست برنامه آقای توحیدی در ابتدا به معرفی ترکیب تیم پرداختند و سپس آقای شمسی مسئول فنی نکات ایمنی منطقه را مرور کردند و سپس در شروع کار و تا روشن شدن هوا به سرقدمی آقای ابراهیمی ساعت ۵:۴۵ دقیقه حرکت به سمت هدف شروع شد، با روشن شدن هوا کمی افزایش دما منطقه و همچنین به اصطلاح گرم شدن بدن اقدام به تغییر لایه های پوششی کردیم و صعود را با سرقدمی آقای شمسی ادامه دادیم، در مسیر قله سبلان تا پناهگاه شاهد نصب پرچمهای فلزی کوچکی هستیم که بر روی آنها اعدادی نوشته شده است که به ترتیب از قله به سمت پناهگاه نصب گردیده است، در محدوده پرچمهای ۴۳_۴۴_۴۵ شاهد یک برفچال با شیب حدودا ۴۰ درجه و مقعر پوشیده از برف هستیم که یکی از مناطق خطر خیز بهمن میباشد و جهت دوری از این منطقه میتوان به سمت جنوب، دست چپ هنگام صعود، متمایل شد و از قسمت یال سنگی عبور کرد که ایمن ترین است،
ساعت ۷:۵۰ دقیقه به ارتفاع ۴۱۵۰ متری دست پیدا کرده بودیم و شاهد بیشتر شدن برودت هوا بودیم استراحت کوتاهی کردیم و پوشش را تقویت کردیم و تا ساعت ۹:۱۵ دقیقه به حرکت خود ادامه دادیم و بعد از توقف دوم و استراحت مختصری به سمت هدف حرکت کردیم، ساعت ۱۰ در ارتفاع ۴۵۰۰ متری و پای آخرین شیب منتهی به سنگ محراب بودیم، ابرهای موجود در اسمان نشانگر تغییر وضعیت جوی در ساعات آینده بود، بهترین عملکرد در این مواقع از دست ندادن زمان میباشد. بعد از بازیابی انرژی و آمادگی با رویارویی با باد حاکم بر یال منتهی به سنگ محراب حرکت خود را شروع کردیم و ساعت ۱۱:۲۰ به سنگ محراب رسیدیم یکی از نمادهای قله سبلان که به مهمانان خود خیر مقدم میگوید و مشاهده این سنگ بزرگ آغازگر جشن صعود در قلب کوهنوردان است، با ادامه مسیر مسطحی به سمت غرب به قله اصلی سبلان و محل دریاچه قله خواهیم رسید ساعت ۱۱:۳۰ بر روی قله سبلان، افتخار صعود یافتیم تمامی ۶ نفر اعضاء بر روی قله جشن صعود گرفتند و به ثبت این لحظات و عکاسی پرداختیم، سپس به سمت سنگ محراب حرکت کردیم و بعد از استراحت کوتاهی ساعت ۱۲:۳۰ به سمت پایین حرکت را شروع کردیم، ساعت ۱:۳۰ استراحت مختصری داشتیم و ساعت ۱۴:۴۵ به پناهگاه رسیده بودیم، حدود یک ساعت و نیم زمان از طرف سرپرست تعیین شد تا به صرف ناهار و جمع کردن چادر ها بپردازیم، همکاری تیم بسیار عالی بود و در زمانبندی ها به ندرت به اشکال برمیخوردیم و ساعت ۱۶:۱۵ به سمت شابیل حرکت کردیم، راه طاقت فرسا و کوله های سنگین و اینبار تن خسته اما شادمان به سمت شابیل حرکت میکرد، ساعت ۱۸:۳۰ به شابیل و محل توقف لندرور رسیدیم، گرچه دل کندن از این همه زیبایی سخت هست، اما باید دل کند و شمع امید وصالی دیگر را افروخت ، به سمت لاهرود حرکت کردیم ، بعد از برقراری جشن مختصری و ضیافت شامی در لاهرود برنامه صعود سبلان ۱۳_۱۴ بهمن خاتمه یافت
صبوری و شتاب زده نبودن باعث میشود گامهای محکم و استواری برداریم و نلغزیم

اعضاء تیم :
۱_حسن شمسی، مسئول فنی
۲_سوانا دانغیان، امداد گر
۳_رحمان ابراهیمی، کمک سرپرست
۴_ بابک رضایی
۵_ محمد شفیعی فرد
۶_ حمید رضا توحیدی، سرپرست

گزارش برنامه :رحمان ابراهیمی

کلید واژه ها