برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی با بزرگان ، اساتید و پیشکسوتان کوهنوردی استان

برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی با بزرگان ، اساتید و پیشکسوتان کوهنوردی استان

اولین جلسه شورای مشورتی برای تشکیل کمیته (کارگروه) پیشکسوتان استان جهت استفاده از نظرات این سرمایه های کوهنوردی در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف کوهنوردی استان،  امروز عصر با حضور جمعی از پیشکسوتان و رئیس و دبیر و جمعی از کادر اجرایی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۷.۳۰ در محل […]

اولین جلسه شورای مشورتی برای تشکیل کمیته (کارگروه) پیشکسوتان استان جهت استفاده از نظرات این سرمایه های کوهنوردی در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف کوهنوردی استان،  امروز عصر با حضور جمعی از پیشکسوتان و رئیس و دبیر و جمعی از کادر اجرایی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۷.۳۰ در محل سالن جلسات اداره ورزش شهرستان تبریز تشکیل گردید.

 

 

کلید واژه ها