برگزاری کارگاه آموزشی GPS در مراغه

برگزاری کارگاه آموزشی GPS در مراغه

باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه درمورخه ۲۳ و۲۴ اذر ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی GPS ( ناوبری) با حضور ۹ نفر کارآموز با صدور مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی با مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی اقای مهندس رضا طراحی اسکوئی نمود. 

باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه درمورخه ۲۳ و۲۴ اذر ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی GPS ( ناوبری) با حضور ۹ نفر کارآموز با صدور مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی با مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی اقای مهندس رضا طراحی اسکوئی نمود.

 

کلید واژه ها