جهت هم اندیشی با هیات های شهرستانهای استان ،حضور ریاست هیات کوهنوردی استان در ملکان و عجبشیر

جهت هم اندیشی با هیات های شهرستانهای استان ،حضور ریاست هیات کوهنوردی استان در ملکان و عجبشیر

میر علی  آقا سیدی ریاست هیات  کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بهمراه دبیر هیات برای هم اندیشی در مورد مسایل و مشکلات و برنامه های پبش روی شهرستان و هیات در راستای رشد و توسه ورزش کو هنوردی اولین جلسه با  شهرستان ملکان و عجب شیر با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان و […]

میر علی  آقا سیدی ریاست هیات  کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بهمراه دبیر هیات برای هم اندیشی در مورد مسایل و مشکلات و برنامه های پبش روی شهرستان و هیات در راستای رشد و توسه ورزش کو هنوردی اولین جلسه با  شهرستان ملکان و عجب شیر با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان و مسولین باشگاه ها و هیات کوهنوردی ملکان  تشکیل و پس ازاستماع مسایل و مشکلات پیش رو در شهر ملکان با  تبادل نظر در مورد رفع  مشکلات موجود راهکارهای لازم بررسی گردید ،

دومین جلسه با هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی و پیشکسوتان و کوهنوردان عجب شیر تشکیل و در مورد مسایل و مشکلات موجود ذر آن شهرستان تیادل نظر گردید و راهکارهای لازم از برون رفت از این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت ، در خاتمه هر دو جلسه آقا سیدی  ضمن تاکید بر ا رج نهادن به پیشکسوتان کوهنوردی که تجربه های گران بهایی را بهمراه دارند و استفاده از نکته نظرات این بزرگان در برنامه های پیش روی خود بر یکدلی و هماهنگی و همکاری برای توسعه و رشد کوهنوردی  با توجه به پتانسیل ها ی موحود در شهرستان های  استان و دراولویت قرار دادن  برگزاری  دوره ها ی آموزشی به لحاظ ایمن سازی کوهنوردان در صعود ها و بر نامه ها  دیگر کوهنوردی و کو هپیمایی و ارتقای سطح علمی و عملی کو هنوردی نموده و بیان داشتند که در این راستا هیات استان را برای تحقق برنامه های خود در کنار خود احساس کنند ، در این نشست مقرر شد یک دوره امداد نجات از هلال احمر ملکان جهت تشکیل تیم تیم امداد نجات توسط هیات و باشگاهها ، با توجه به در خواست باشگاه کو هنوردان ملکان از اداره ورزش و جوانان و هیات کوهنوردی با هماهنگی لازم فراخوان برای شرکت علاقمند به این دوره که با مساعدت   هلال احمر بر گزار خواهد شد شرکت فرمایند.

همچنین در جلسه شهر ستان عجب شیر مقرر شد که دیواره های موجود در هرکلان که در برخی نقاط مسیر گشایی شده برای کار در این دیواره بررسی های لازم برای فعالیت بعمل آید و بنا به اظهارت حاضرین در جلسه با توجه به وجود آبشار هر کلان  و یخ زدن این آبشار درفصلزمستان برای یخ نوردی و حتی امکان برگزاری مسابقات بخ نوردی مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلید واژه ها