صعود به دیوری داغی و پیمایش جنگلهای بلش مشه سی کلیبر توسط کوهنوردان اهر

صعود به دیوری داغی و پیمایش جنگلهای بلش مشه سی کلیبر توسط کوهنوردان اهر

۳۲ نفر از کوهنوردان اهر زیر نظر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان اهر برنامه صعود به دیوری داغی و پیمایش جنگلهای بلش مشه سی کلیبر را اجرا نمودند. 

۳۲ نفر از کوهنوردان اهر زیر نظر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان اهر برنامه صعود به دیوری داغی و پیمایش جنگلهای بلش مشه سی کلیبر را اجرا نمودند.

 

کلید واژه ها