صعود کوهنوردان هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ویژه مرند  به قله کمچی به مناسب بزرگداشت ۱۳ آبان

صعود کوهنوردان هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ویژه مرند به قله کمچی به مناسب بزرگداشت ۱۳ آبان

به مناسبت بزرگداشت روز ۱۳ آبان کوهنوردان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ویژه مرند اقدام به صعود قله کمچی نمودند. 

به مناسبت بزرگداشت روز ۱۳ آبان کوهنوردان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ویژه مرند اقدام به صعود قله کمچی نمودند.

 

کلید واژه ها