صعود قله بزقوش به مناسبت بزرگداشت روز مبارزه با استکبار و روزدانش آموز

صعود قله بزقوش به مناسبت بزرگداشت روز مبارزه با استکبار و روزدانش آموز

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراب به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز ،برنامه صعود به قله بزقوش را از دو مسیر عمومی و مسیر دو و با حضور کوهنوردان سرابی ،دانش آموزان و دانشجویانی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد سراب،به اجرا درآورد.

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراب به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز ،برنامه صعود به قله بزقوش را از دو مسیر عمومی و مسیر دو و با حضور کوهنوردان سرابی ،دانش آموزان و دانشجویانی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد سراب، برگزار کرد.
کوهنوردان شرکت کننده توانستد با موفقیت قله را صعود کنند و در نهایت در سلامت کامل همه شرکت کنندگان برنامه را به اتمام برسانند.

 

 

کلید واژه ها