بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و حسینی اعظم صعود کوهنوردان سراب به قله بزقوش

بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و حسینی اعظم صعود کوهنوردان سراب به قله بزقوش

هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی سراب بمناسبت هفته دفاع مقدس و روز کوهنورد و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره آقای سید رضا حسینی اعطم،برنامه صعود به قله بزقوش را به اجرا درآورد

هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی سراب بمناسبت هفته دفاع مقدس و روز کوهنورد و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره آقای سید رضا حسینی اعظم رییس فقید هبات کوهنوردی سراب ،برنامه صعود به قله بزقوش را به اجرا درآورد.در این برنامه بیش از ۱۴۰ نفر از همنوردان شرکت نمودند.

طبق برنامه ریزی قبلی پس از پیمایش مسیر تا چشمه ،همنوردان به سه گروه تقسیم شدند تا مسیرهای عمومی و مسیر دو و سه را صعود کنند.ساعت هفت تیم مسیر سوم با سرپرستی آقای مهدی پهلوانی،تیم مسیر تو با سرپرستی آقای مصطفی خرم و تیم مسیر عمومی با سرپرستی آقای صابر رضازاده،پیمایش خود رو آغاز نمودند..تیمها پس از حدود پنج ساعت کوهپیمایی در پای قله به هم ملحق شده و سمت قله حرکت نمودند و ساعت یک بعداز ظهر موفق به صعود قله شدند..پس از استراحت و صرف ناهار مسیر بازگشت را در پیش گرفتند.ساعت شش همه اعضای تیم در صحت کامل برنامه رو به پایان رساندند.

 

 

کلید واژه ها