استقبال از اقای

استقبال از اقای “ابوالفضل گوزلی” در فرودگاه تبریز

آقای ابوالفضل گوزلی بعد از صعود موفقیت آمیز قله لنین روز ۵ شنبه ۱۲ مرداد ماه ۹۶ در میان استقبال جامعه کوهنوردی استان ، خانواده و مسئولین هیات کوهنوردی استان از طریق فرودگاه بین المللی تبریز به شهر خود بازگشت. 

آقای ابوالفضل گوزلی بعد از صعود موفقیت آمیز قله لنین روز ۵ شنبه ۱۲ مرداد ماه ۹۶ در میان استقبال جامعه کوهنوردی استان ، خانواده و مسئولین هیات کوهنوردی استان از طریق فرودگاه بین المللی تبریز به شهر خود بازگشت.

 

کلید واژه ها