ادامه کمپ UIAA در منطقه علم کوه

ادامه کمپ UIAA در منطقه علم کوه

اقای سید علی اقاسیدی مسئول کارگروه آموزش هیات کوهنوردی استان به عنوان مربی در این کمپ حضور دارند.

کمپ فدراسیون جهانی کوهنوردی از روز جمعه ۲۳ تیر ماه آغاز شده تا سه شنبه ۲۷ تیرماه در منطقه دماوند پیگیری خواهد شد.
در این کمپ ۱۷ کوهنورد خارجی در کنار ۶۰ عضو تیمهای امید کشورمان حضورداشته علاوه بر آموزش برف اقدام به صعود قلل علم کوه و سایر قلل منطقه حصارچال می نمایند.

اقای سید علی اقاسیدی مسئول کارگروه آموزش هیات کوهنوردی استان به عنوان مربی در این کمپ حضور دارند.

 

کلید واژه ها