گزارش اولین جلسه تیم فنی بانوان

گزارش اولین جلسه تیم فنی بانوان

در پی فراخوان تشکیل تیم فنی بانوان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، عصر روز شنبه مورخه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ اولین جلسه تیم فنی با حضور کوه بانوان علاقمند ،  نائب ریس هیات کوهنوردی استان خانم فرید،  دبیر هیات کوهنوردی  آقای رحمان بیگی و رییس کمیته آموزش هیات آقای سید علی آقاسیدی در محل دفتر […]

در پی فراخوان تشکیل تیم فنی بانوان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، عصر روز شنبه مورخه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ اولین جلسه تیم فنی با حضور کوه بانوان علاقمند ،  نائب ریس هیات کوهنوردی استان خانم فرید،  دبیر هیات کوهنوردی  آقای رحمان بیگی و رییس کمیته آموزش هیات آقای سید علی آقاسیدی در محل دفتر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان برگزار گردید، در این جلسه در راستای ارتقاء سطح آموزشی و فنی کوهنوردی بانوان استان تصمیماتی از قبیل تدوین برنامه زمانبندی برگزاری آموزش های تئوری و عملی اتخاذ گردید.

 

 

کلید واژه ها