همایش بزرگ جشن هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون کوهنوردی ایران وشصت وپنجمین سال تشکیل هیات کوهنوردی استان فارس

همایش بزرگ جشن هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون کوهنوردی ایران وشصت وپنجمین سال تشکیل هیات کوهنوردی استان فارس

همایش بزرگ جشن هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون کوهنوردی ایران وشصت وپنجمین سال تشکیل هیات کوهنوردی استان فارس به همراه تجلیل از پیشکسوتان کوهنوردی سراسر کشور که در تاریخ سوم تا پنجم خرداد ماه در استان فارس شهر شیراز برگذار شد واز استان اذر بایجان شرقی دونماینده حضور داشتندنماینده بانوان استان سرکار خانم افتخاری در این […]

همایش بزرگ جشن هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون کوهنوردی ایران وشصت وپنجمین سال تشکیل هیات کوهنوردی استان فارس به همراه تجلیل از پیشکسوتان کوهنوردی سراسر کشور که در تاریخ سوم تا پنجم خرداد ماه در استان فارس شهر شیراز برگذار شد واز استان اذر بایجان شرقی دونماینده حضور داشتند

نماینده بانوان استان سرکار خانم افتخاری در این همایش با برافراشتن بنر افتخار امیز یاشاسن اذربایجان یاشاسین عظیم قیچی ساز ،نام و آوازه فرزند غیرتمند آذربایجان را در یک حرکت خودجوش به رخ همگان کشیدند و نام اذربایجان را در کل برنامه همایش زبان زد همه شرکت کننده گان کردند.

۱_ جناب اقای شامی نژاد ریئس هیات استان
۲_منتخب بانوان استان سرکار خانم مهین افتخاری

 

کلید واژه ها