برگزاری دوره آموزشی مشترک مهارت‌های جستجو ونجات در کوهستان با همکاری صلیب سرخ آلمان

برگزاری دوره آموزشی مشترک مهارت‌های جستجو ونجات در کوهستان با همکاری صلیب سرخ آلمان

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات از مجموع ۱۰ نفر از مربیان امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در دوره آموزشی مشترک تیمهای امداد و نجات کوهستان صلیب سرخ آلمان و جمعیت هلال احمر ایران شرکت کرده اند دو نفر از اعضای تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی هستند […]

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات از مجموع ۱۰ نفر از مربیان امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در دوره آموزشی مشترک تیمهای امداد و نجات کوهستان صلیب سرخ آلمان و جمعیت هلال احمر ایران شرکت کرده اند دو نفر از اعضای تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی هستند . آقایان میرعلی آقاسیدی و هادی رحمت پناه امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ جهت شرکت در دوره آموزشی مشترک آلمان و ایران عازم تهران میشوند . گفتنی است آقای میرعلی آقاسیدی از مدرسین کشوری امداد و نجات کوهستان تیمهای واکنش سریع سراسر کشور و از مربیان درجه ۱ فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران در رشته های مختلف و یخ و برف ، در دوره فوق الذکر در خصوص طرح درس و برنامه های فنی و تخصصی با مدیران سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همکاری میکند .

ارسالی : حمید حسین پور / معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجانشرقی 

 

کلید واژه ها