صعود کوهنوردان اهر به قله ۳۱۵۰ متری قوشاداغ

صعود کوهنوردان اهر به قله ۳۱۵۰ متری قوشاداغ

۱۴ نفر از کوهنوردان اهر روز جمعه ۶ اسفند ماه در یک هوای سرد اقدام به صعود قله ۳۱۵۰ متری قوشاداغ کردند که ۶ نفر از کوهنوردان موفق به صعود قله شدند. 

۱۴ نفر از کوهنوردان اهر روز جمعه ۶ اسفند ماه در یک هوای سرد اقدام به صعود قله ۳۱۵۰ متری قوشاداغ کردند که ۶ نفر از کوهنوردان موفق به صعود قله شدند.

 

کلید واژه ها