نتایج مسابقات سنگنوردی داخل سالن سردرود به مناسبت بزرگداشت ۲۹ بهمن

نتایج مسابقات سنگنوردی داخل سالن سردرود به مناسبت بزرگداشت ۲۹ بهمن

-سرطناب رده سنی نونهالانبخش دخترانکوثر ملکی مقام اول –  سردرودالهه پورنقی مقام دوم –  تبریزآنیتا جمشیدی مقام سوم –  هشترود بخش پسرانامیررضا فرج پور مقام اول –  مرند حسین پورحسینی مقام دوم –  سردرودمعین رحمانی اصل مقام سوم  –  مرند -سرطناب رده سنی نوجوانانمهدی میرحیدری مقام اول –  سردرودسجاد الهی فر مقام دوم –  سردرودسینا سامع سردرودی مقام سوم –  سردرود -سرطناب رده سنی جوانانعارف حقیقی مقام اول –  سردرودپویا صفری مقام دوم –  مهابادبابک […]

-سرطناب رده سنی نونهالان

 • بخش دختران
 1. کوثر ملکی مقام اول –  سردرود
 2. الهه پورنقی مقام دوم –  تبریز
 3. آنیتا جمشیدی مقام سوم –  هشترود

 

 • بخش پسران
 1. امیررضا فرج پور مقام اول –  مرند 
 2. حسین پورحسینی مقام دوم –  سردرود
 3. معین رحمانی اصل مقام سوم  –  مرند

 

-سرطناب رده سنی نوجوانان

 1. مهدی میرحیدری مقام اول –  سردرود
 2. سجاد الهی فر مقام دوم –  سردرود
 3. سینا سامع سردرودی مقام سوم –  سردرود

 

-سرطناب رده سنی جوانان

 1. عارف حقیقی مقام اول –  سردرود
 2. پویا صفری مقام دوم –  مهاباد
 3. بابک رحمت دوست مقام سوم –  تبریز

 

-سرطناب رده سنی بزرگسالان

 1. ایمان نیک محضران مقام اول –  سردرود
 2. حامد اکبری به مقام دوم –  سردرود
 3. علیرضا پورگلزار مقام سومی –  سردرود

کلید واژه ها