نتایج بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی

نتایج بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی

بدین‌وسیله نتایج دوره‌های بازآموزی مربیان درجه۳ غارنوردی که در ۲۲ الی ۲۴ آذر ۹۵ در استان‌ مرکزی برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می‌گردد: …  ¯ توجه: قبول‌شدگان با عنوان مربی می‌توانند با تلاش بیشتر جهت ارتقاء به عنوان مدرسی در بازآموزی بعدی حضور داشته باشند.– مجوز آموزش به مدت سه سال تا پایان آذر ماه […]

بدین‌وسیله نتایج دوره‌های بازآموزی مربیان درجه۳ غارنوردی که در ۲۲ الی ۲۴ آذر ۹۵ در استان‌ مرکزی برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می‌گردد: …

 

fedrasion-gh-95-11-04_mans

fedrasion-gh-95-11-04_womans

 

¯ توجه: قبول‌شدگان با عنوان مربی می‌توانند با تلاش بیشتر جهت ارتقاء به عنوان مدرسی در بازآموزی بعدی حضور داشته باشند.

– مجوز آموزش به مدت سه سال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸ اعتبار خواهد داشت.

– آخرین مهلت تکمیل کسری مدارک مطابق آخرین شیوه نامه آموزشی کمیته غارنوردی و غارشناسی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ می باشد.

– قبول شدگانی که دارای کسری مدارک می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر دوشنبه ها ساعت ۱۶-۱۸ با کمیته غارنوردی تماس بگیرند.

 

کلید واژه ها