حبیب مقصودی به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب شد.
طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان

حبیب مقصودی به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب شد.

جمشید نظمی طی حکمی حبیب مقصودی را به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب کرد.

جمشید نظمی طی حکمی حبیب مقصودی را به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب کرد.
در این حکم آمده است با عنایت به تعهد و تخصص و سوابق در امر ورزش به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب می گردید.
جمشید نظمی طی حکمی حبیب مقصودی را به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب کرد.
در این حکم آمده است با عنایت به تعهد و تخصص و سوابق در امر ورزش به سمت رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز منصوب می گردید.
صبح امروز در نشست کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، مدیر کل ورزش و جوانان استان حبیب مقصودی را به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز معرفی و از زحمات شاهرخ شفیعی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز با اهدای لوح، تقدیر و قدردانی کرد.
حبیب مقصودی پیش از این ریاست مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) و ریاست اداره توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان و معاونت اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز را عهده دار بود.
وی همچنین سابقه ریاست هیئت های ورزشی کونگ فو ، رزمی و چند هیئت دیگر را در سوابق مدیریتی خود دارد.
مقصودی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است.

کلید واژه ها