اعلام اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی

اعلام اسامی قبول‌شدگان دوره مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی

با توجه به برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی از تاریخ ۸ آذر لغایت ۱۲ آذر ۹۵، اسامی قبول‌شدگان دوره به شرح زیر اعلام می‌شود: … مقتضی است حداکثر تا پایان بهمن ماه نسبت به تکمیل مدارک جهت صدور حکم مربیگری به شرح زیر اقدام نمایند. ۱ـ تئوری سازمان ۲ـ ارائه رونوشت برابر اصل شده […]

با توجه به برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ دره‌نوردی از تاریخ ۸ آذر لغایت ۱۲ آذر ۹۵، اسامی قبول‌شدگان دوره به شرح زیر اعلام می‌شود: …

مقتضی است حداکثر تا پایان بهمن ماه نسبت به تکمیل مدارک جهت صدور حکم مربیگری به شرح زیر اقدام نمایند.

۱ـ تئوری سازمان ۲ـ ارائه رونوشت برابر اصل شده پایان خدمت (آقایان)

۳ـ یک قطعه عکس ۴ـ ثبت اطلاعات پایه به عنوان ورزشکار در دفاتر پیشخوان

۵ـ رونوشت گواهینامه GPS 6ـ رونوشت گواهینامه هواشناسی کوهستان

۷ـ رونوشت گواهینامه پزشکی کوهستان ۸ـ رونوشت گواهینامه حفظ محیط کوهستان

 

 

کلید واژه ها