گزارش صعود کوهنوردان سرابی به ۵ قله سبلان

گزارش صعود کوهنوردان سرابی به ۵ قله سبلان

به نام خدابس از انتخاب و چینش تیم و برنامه ریزی مقرر شد که روز های دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  ، ۸ تا ۱۰ آذرماه ۹۵ اقدام به صعود صورت گیرد. طبق برنامه ریزی صبح روز دوشنبه حرکت را به سمت منطقه آلوارس شروع کرده و ساعت ۸ صبح از پیست اسکی آلوارس […]

به نام خدا
بس از انتخاب و چینش تیم و برنامه ریزی مقرر شد که روز های دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  ، ۸ تا ۱۰ آذرماه ۹۵ اقدام به صعود صورت گیرد. طبق برنامه ریزی صبح روز دوشنبه حرکت را به سمت منطقه آلوارس شروع کرده و ساعت ۸ صبح از پیست اسکی آلوارس به سمت کسری صعود را شروع کرده و ساعت ۱۵ به پای قله کسری رسیده و اقدام به برپایی چادر کردیم و بعد از کمی استراحت قله کسری را به صورت شبانه صعود شد.
صبح روز بعد راس ساعت ۸ شروع به حرکت کرده و بعد از صعود هرم های ۳ و ۲ و ۱ ساعت ۱۵:۳۰ به پای قله سلطان رسیده و به دلیل طوفان و باد شدید تصمیم بر آن شد که اقدام به چادر زنی در پای قله سلطان نموده و شب مانی کنیم.
صبح روز چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ حرکت را آغاز کرده و ساعت ۱۱ صبح قله سلطان را صعود کرده و پس نیم ساعت توقف ساعت ۱۱:۳۰ به سمت پناهگاه شابیل حرکت کردیم.ساعت ۱۴ بعد از ظهر به پناهگاه شاببل رسیده و ساعت ۱۶ بعد از ظهر به آبگرم شابیل رسیده و برنامه با موفقیت و سلامت کامل همه افراد خاتمه یافت.
اعضائ تیم صعود:
هادی پهلوانی
شهاب موحدی
بهزاد گشتی آذر
نیما محجوب

 

کلید واژه ها